software andorra Assoesnovetats

 

Ascompta

 

ASCOMPTA

Comptabilitat amb Interface Meteor gesc ® i Andofarma3 ® Versió 2.4.2 (2022)

Característiques principals :

· Ofereix una comptabilitat multi-empresa, i multi-exercici. Permet gestionar un gran nombre de comptabilitats, i a més tenir en línia tots els exercicis de cadascuna d’elles.
· Comptes detallats en els balanços fiscals (podem escollir la visualització entre diferents nivells dels comptes de major).
· Gestió per Puntejar Apunts.
· Factures amb IGI: declaració, períodes, gestió, liquidació, etc.
· Gestió d’Immobilitzats.
· Analítica. Eina addicional per portar el control de costos de la comptabilitat per mitjà de l’analítica. Control centres de cost.
· Cartera. Permet portar la gestió dels pagaments dels diferents efectes o lletres de canvi.
· Recalcular saldos. Permet recular els saldos dels comptes a partir dels apunts.
· Per obtenir un millor rendiment del seu sistema informàtic, el programa possibilita importar facturació generada per altres aplicacions, entre d'altres Meteor gesc (gestió comercial), Andofarma (gestió farmàcia) i Reb’as (gestió rebuts per immobiliària/particulars).
· Tancament provisional i tancament definitiu. Així, si fem un tancament provisional el podem tancar tantes vegades com vulguem mentre no el tanquem definitivament.
· Renumerar Assentaments. Corregir  enumeració d’assentaments i que corresponguin amb l’ordenació per dates.
· També disposa d’eines complementàries; com el mòdul d’accés des de fulls de càlcul, que revolucionarà la seva manera de treballar. Simplement escrivint una fórmula del tipus Saldo (Empresa-Exercici-Mes-Compte) vostè recupera el saldo d’un compte i el lliga amb una cel·la. El valor s'actualitza permanentment i vostè pot presentar la informació com més li convingui, oblidant aquelles fórmules més complicades (exemple: type/copy/paste).

Configuració mínima :
Pentium IV a 1 Ghz o superior, 600 MB d'espai lliure al disc i una memòria RAM mínim de 1 GB.
S.O. Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 o superior.

capt_ascompta1 capt_ascompta2

 

ERCOEL Versió 1.00

(Versió estàndard no disponible. Només sota pressupost)

És un programa que s'instal·la en dos Pc's remots, i que permet, de forma senzilla i àgil, enviar i rebre via e-mail, una carpeta amb tot el seu contingut ( subcarpetes, fitxers,...). Aquest programa comprimeix i descomprimeix automàticament. També té la opció d'enviar informació a un destí diferent de l'assignat a l'origen.

Característiques principals :

· Possibilitat de poder gestionar els fitxers de vàries empreses.
· Possibilitat de poder enviar i rebre a 2 destins diferents.
· Possibilitat d'automatizar els enviaments/recepcions a unes hores determinades per cada nom creat.
· Permet fixar un període de temps en que, de forma cíclica, farà peticions automàticament..
· Mostra, a la pantalla, informació de les operacions que va realitzant.

Configuració mínima :
Pentium IV a 1 Ghz o superior, 600 MB d'espai lliure al disc i una memòria RAM mínim de 1 GB.
S.O. Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 o superior.

ercoel1 ercoel2

DUANAFORM Versió 1.00

(Versió estàndard no disponible. Només sota pressupost)

Permet omplir els formularis de la Duana Andorrana dels Tipus 1 i Tipus 6, amb la possibilitat d'utilitzar més d'un full en el cas d'haver més d'un article.

Configuració mínima :
Pentium IV a 1 Ghz o superior, 600 MB d'espai lliure al disc i una memòria RAM mínim de 1 GB.
S.O. Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 o superior.

duanaform1 duanaform2


Empresa | Plànol | Privacitat | Contacte | ©2023 ASSOES - Assessoria de Software Especial S.L.U.